კომპანია „ზიპლაინი მახუნცეთი“ ჯეტ გრუპის ქოლგის ქვეშ ოპერირებს. კომპანია შეიქმნა CENN-ის და კომპანიის „ზიპლაინი მახუნცეთის“ თანადაფინანსებით. სამომავლოდ კომპანია თავისი საქმიანობის არეალის გაფართოებას და ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებას გეგმავს.